Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel model tüm psikolojik bozuklukların ortak özelliğinin çarpık ya da işlevsiz düşünceler olduğunu ileri sürer. Bilişsel terapi ise bu işlevsiz düşünceleri saptamaya ve değiştirmeye yönelik daha çok şimdiki sorunlara odaklanan, süre olarak planlı ve sorun çözme hedefli bir psikoterapi türüdür. Başvuru sırasındaki sorunla çalışırken danışanlar aynı zamanda bilişsel terapi ile bütün yaşamları boyunca kullanabilecekleri bir takım becerilerde geliştirirler. Bu beceriler psikolojik sıkıntılara yol açan otomatikleşmiş ve çarpık düşünceleri belirleyip değiştirmek, yanlış inançları değiştirmek, çevreyle yeni ilişkiler kurmak ve davranış değişikliğidir. Eğer çarpık düşünceyi sistemli olarak gerçekçi biçimde değerlendirip ve dönüştürebilirsek duygular ve davranış da değişmeye ve düzelmeye başlar.