Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk duygudurum bozukluğu içinde yer alan ciddi bir psikiyatrik hastalıktır. Duygudurum dediğimiz kişinin içsel yada dışsal etmenlere göre dalgalanma gösteren duygusal süreçleridir. Kabaca benzetirsek duygu hava durumu ise duygudurum iklim olarak tanımlanabilir. Olağan dışı ve uzun süreli olan ve kişinin toplumsal uyumunu bozan süreçlere duygudurum bozukluğu denir.

Bipolar bozukluk kabaca manik dönem, depresif dönem ve iyilik dönemlerinden oluşur. Bipolar bozukluk diyebilmek için depresyon ve mani dönemleri ya da yalnızca en az bir mani dönemi olması gereklidir.

Manik Dönem:

Kabarmış, taşkın bir duygudurum, amaca yönelik etkinlikte artma, benlik saygısında abartılı bir artış, büyüklük düşünceleri, uyku ihtiyacında azalma, konuşma miktarında artma, düşüncelerin sanki birbirleriyle yarışıyormuşçasına ard arda gelmesi, dikkat dağınıklığı, ajitasyon, olumsuz sonuç doğurabilecek etkinliklerde bulunma ( aşırı para harcama, artmış cinsel aktivite ) gibi belirtiler gösterir.

Depresif Dönem :

Çökkün duygudurum, isteksizlik, umutsuzluk, zevk alamama, kilo verme yada alma, uykusuzluk çekme ya da aşırı uyuma, bitkinlik, enerjisizlik, değersizlik yada yersiz suçluluk düşünceleri, kararsızlık, odaklanamama, yineleyici ölüm düşünceleri, boşlukta hissetme gibi belirtiler gösterir.

Bipolar bozukluk hafif formları dahil edildiğinde % 4.4 lük bir sıklık gösterir. Genellikle 20’li yaşların başında başlar. Kadın ve erkekte eşit sıklıkta görülür. Genetik yatkınlık söz konusu olabilir.

Her hastanın seyri değişik olmakla birlikte depresif ataklar sıktır, manik ataklar daha az sayıdadır, yine de tek başına manik atakla seyreden hastalık şeklide vardır.

Tedavide  lityum, karbamazepin, valproik asit, lamotrigin, benzodiazepinler,  antipsikotik ilaçlar, bazı durumlarda antidepresan ilaçlar kullanılabilir. Yakın takip önemlidir. İlaçlar ancak düzenli kullanılırsa koruyucu olmaktadırlar. Hastaların ilaç kullanmayı doktor kontrolü olmadan bıraktıklarında yeni bir atak geçirme riski %80 civarındadır.

Bipolar bozukluk arada iyilik dönemleri olan genel olarak tekrarlayıcı nitelik gösteren bir hastalıktır. Koruyucu tedavinin düzenli kullanımı, kişinin ve ailenin hastalık süreci ve doğası hakkında bilgi sahibi olması, öncül belirtiler olduğunda acilen psikiyatri başvurusunun olması süreci olumlu yönde etkileyen özelliklerdir.