Psiko-Onkoloji

Kanser adını duyduğumuzda bile ürperdiğimiz bir hastalık iken kanser tanısı alıp, bununla yaşamını sürdürmek,  uzun ve yorucu bir tedavi sürecinin içinde bulunmak hem kişiyi hem de yakınlarını oldukça yıpratan, zaman zaman ruhsal çöküntülere yol açan önemli bir durum. Kanser tanısı almak ciddi sosyal ve psikolojik sorunlara yol açan, bazı aşamalarında depresyon, anksiyete bozukluğu, deliryum gibi psikiyatrik tanıların eklendiği yaşamın bazen alt üst olup bambaşka biçimlere evrildiği zorlu bir süreç.  

Yeni tanı alma döneminde, o sırada çok önemliymiş gibi görünen plan ve programların yerini çok hızlı bir şekilde kanserle bahşetme çabasına dönüştüğü yeni beklentilerin oluştuğu bir dönem. Bu yeni arayış kaygı ve üzüntüyle birlikte uygun doktorun bulunması ve tedavi edilecek hastanelerin araştırılmasından tutun da çocuklu bir hasta için çocuklara kimin bakacağı, genç bir hasta için okulunun dondurulması, gireceği sınavların veya iş görüşmelerinin ertelenmesi, yaşlı bir hasta için refakat ve bakım verecek kişinin belirlenmesi, çare için tıp dışı yöntemlerin de araştırılması gibi onlarca yeni gündemin oluşması demektir.

Psiko onkoloji kanser tanısının alındığı andan itibaren ileri evrelere kadar kanser hastalarına, hasta yakınlarına ve onkoloji alanında çalışan sağlık ekibine ruhsal ve sosyal sıkıntılara yönelik çözümler arayan psikiyatrinin alt dallarından biridir. Bu çözümler bireysel psikoterapi, çift ve aile terapisi ve çeşitli kanser destek grupları şeklinde olabilirken ihtiyaç olduğunda farmakoterapi yani ilaç tedavisi şeklinde de olabilmektedir.

Kansere Karşı Oluşan Psikolojik Tepkiler

Kansere Karşı Oluşan Psikolojik Tepkiler

1926 yılında İsviçre’de doğan ve 2004 yılında ABD’de vefat eden psikiyatrist Elisabeth Kübler-Ross ölümcül hastalığı olan hastalarla yaptığı meşhur çalışmasında insanların...
Kanser Hastalığı İle Uğraşan Tedavi Ekibi

Kanser Hastalığı İle Uğraşan Tedavi Ekibi

Tüm hekim, hemşire, teknisyen ve diğer yardımcı sağlık personelinden beklediğimiz alışılagelmiş ve çoğu zaman onların da benimsediği bir...
Kanser tedavisinde alternatif yaklaşımlar ile ilgili bir çalışma

Kanser tedavisinde alternatif yaklaşımlar ile ilgili bir çalışma

Günlük hayatta karşılaştığım ya da takip ettiğim kanser hastalarının birçoğunda modern tıpta kullanılan tedavi yöntemleri dışında bitkisel tedaviler,