Terapi ve Danışmalık Hizmetlerimiz

Psikodrama ve Grup Terapiler

Psikodrama ve Grup Terapiler

jacob L. Moreno tarafından geliştirilen psikodrama dramatik eylemlerden yararlanarak sorunları inceleyen ve çözüm arayan bir psikoterapi yöntemidir. Moreno, psikodramayı "gerçeğin dramatik yöntemle bilimsel olarak araştırılması" olarak nitelendirmiştir.
Psikoterapi Ve Bireysel Danışmanlık

Psikoterapi Ve Bireysel Danışmanlık

Psikoterapi ruhsal çatışmalar sonucu ortaya çıkan kaygı, gerginlik ve çökkünlükleri azaltan, kişinin ruhsal uyum düzeyini artıran, kişilerarası ilişkileri geliştiren çok fazla çeşidi olan bir tedavi yöntemidir.
Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel model tüm psikolojik bozuklukların ortak özelliğinin çarpık ya da işlevsiz düşünceler olduğunu ileri sürer. Bilişsel terapi ise bu işlevsiz düşünceleri saptamaya ve değiştirmeye yönelik daha çok şimdiki sorunlara odaklanan,…
Cinsel Terapi

Cinsel Terapi

Cinsellik doğumdan ölüme kadar içimizde bulunan bir yaşam dürtüsüdür. Keyifli bir cinsel yaşam için doğru cinsel bilgilenme ve deneyim önemlidir. Ancak içinde bulunduğumuz sosyokültürel şartlar, kadın veya erkek oluşumuz, yaş,…
Çift ve Aile Terapisi

Çift ve Aile Terapisi

Çift terapisi deyince birlikte yaşamaya devam etmek için çabalayan, bir takım sorunlar ve korkular taşısalar da birlikte yaşamaya devam etme umutlarını koruyan insanlar geliyor aklıma.