Yetişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD)

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu genellikle 7 yaşından önce başlayan, dikkat eksikliği, dürtüsellik, aşırı hareketlilik komponentlerinden bir ya da birkaçının eşlik ettiği bir durumdur. Erkeklerde daha sık görülür, görülme sıklığının %0.3- 6 arasında olduğu düşünülmektedir. Oluş nedenlerinde biyolojik ve psikososyal etkenlerin birlikte rol aldığı düşünülmektedir. Genetik nedenler, beyin hasarı, nörotransmitterler, gıda-katkı maddeleri ve toksik maddeler, psikososyal etkenler sıralanabilir.

Klinik Olarak Ergenlerde;

Okulda disiplin cezası, ders başarısızlığı, saldırganlık, suça yönelik davranışlar, alkol, madde, sigara kullanımı, kuralsız araba kullanma, trafik sorunları, polisle başının derde girmesi, yüksek riskli cinsel davranışlarda bulunma, akran ve yakın ilişkilerinde bozulma, kendine zarar veren fedakarlık davranışları, risk almaktan korkmama ve hatta sevme gibi belirtiler gösterir.

Erişkin Yaşa Gelindiğinde İse;

Dikkat sorunları, unutkanlık erişkin dönemde de devam eden en belirgin belirtidir. Sık işdeğiştirme, sık taşınma, eş ya da sevgili değiştirme, yakın ilişki kuramama, iş- ev-sosyal hayatta zorluk yaşama, ebeveyn yetilerinin kısıtlı olması, organize olamama, becerilerini göstermekte yetersizlik sonucu gelişen düşük benlik algısı, dürtüsellik, sırasını bekleyememe, sabırsızlık olarak sıralanabilir.

İlaç tedavisi halen en etkin tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Anne-baba eğitimi, aile tedavisi, bireysel görüşme, grup tedavisi, bilişsel-davranışçı tedavi diğer tedavi yöntemleri arasındadır.

DEHB tanısı alan çocukların %40 ında erişkin dönemde belirtilerin devam ettiği düşünülmektedir. Bu nedenle ADHD ( Yetişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ) günümüzde dikkat çeken erişkin dönemi hastalıklarından birisidir.